Sunday, June 9, 2013

Petua Rasulullah Untuk Mendidik Anak Rasulullah s.a.w. telah menggariskan 4 tahap mendidik anak

Petua Rasulullah Untuk Mendidik Anak Rasulullah s.a.w. telah menggariskan 4

tahap mendidik anak iaitu:

1. Tahap Pertama:Anak yang baharu lahir sehingga mumayyiz (enam tahun)  


hendakkah kita banyak bergurau dan membelai mereka dengan penuh kasih 

sayang sebagaimana haiwan menjaga anak.

2. Tahap Kedua: Anak berumur 7 tahun sehingga baligh (14 tahun) hendaklah 


kita mendidik mereka dengan arahan, disiplin dan diberi tanggungjawab.

3. Tahap Ketiga: Anak berumur 15 tahun hingga dewasa (21 tahun) hendaklah 


dididik dengan cara berkawan, bertukar pendapat dan hormati pendapat 

mereka selagi yang tidak bertentangan dengan syariat.

4. Tahap Keempat: Anak berumur lebih 21 tahun hendaklah para ibu bapa 


memberikan kebebasan bertindak selagi tidak bertentangan dengan syariat. 

Ibu bapa hanya perlu bertindak sebagai penasihat agar segala tindakkan 

mereka terkawal.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...